Friday, June 3, 2011

Like the Black Orchid.... Elizabeth By Stoleti XIII

  Lyrics in Czechoslovakia, original version: 

Jako černá orchidei vždy k ránu uvadáš,
noci plné temných tanc?, píse? nepoznáš.
Nahé tělo vzýváš rudou koupelí,
temné tóny varhan veže hradu hlídají.
[: Elizabeth, tvá krvavá cesta bohu hříchem se zdá,
Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. :]

Zrozená jsi v horách temné Transylvanie,
moc a křídla draku ve tvých žilách koluje.
Prastarý je národ který zrodil sestru svou,
jsi jeho bílé svědomí, dcera temnot krá?í tmou.

[: Elizabeth, tvá krvavá cesta bohu hříchem se zdá,
Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. :]

Jméno je tvým štítem a domov sklepením,
chladný kámen náhrobkem, jen jméno tvé, nic víc.
Moc a síla v??ná co se v krvi ukrývá,
pokořené vrásky ?asu v tváři nepoznáš.
[: Elizabeth, tvá krvavá cesta bohu hříchem se zdá,
Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. :]
[: Elizabeth, tvá krvavá cesta bohu h?íchem se zdá,
Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. :]

Lyrics translated to English:

Like the Black Orchid, ever fading by dawn
Nights filled with shadowy dances, their songs to you unknown
Your naked body arises from beneath the crimson spell
Dark organ tones; the castle towers guard well
[: Elizabeth, your bloody path a sin against God
Elizabeth, are you seeking, beloved...? :]

Born of the mountains in dark Transylvania
Might of the dragon's wings that flows within your veins
Ancient the land that gave birth to your kind [sisterhood]
Within its purest conscience, the Daughter of Darkness in shadow treads

[: Elizabeth, your bloody path a sin against God
Elizabeth, are you seeking, beloved...? :]

Your name accursed, your home forever entombed
On your chill gravestone your name, nothing more
The eternal power that sleeps within the blood
Never will your countenance know time's withering shame
[: Elizabeth, your bloody path a sin against God
Elizabeth, are you seeking, beloved...? :]
[: Elizabeth, your bloody path a sin against God
Elizabeth, are you seeking, beloved...? :]